Parkinson & logopedie

Welkom

Slikstoornissen komen frequent voor bij personen met de ziekte van Parkinson

Paramedici worden geconfronteerd, tijdens hun werk, met personen met de ziekte van Parkinson.

Om de risico’s bij verslikken tot een minimum te beperken, het comfort tijdens de maaltijden en indirect daardoor de levenskwaliteit van personen met de ziekte van Parkinson te verhogen, zijn deze website en e-learning ontwikkeld.

E-learning voor paramedici:

  • De ziekte van Parkinson (motorische en niet-motorische kenmerken, medicatie)
  • De normale slikfunctie, de dysfagie en slikadviezen
  • Adviezen omtrent slikken van medicatie
Aanmelden Inloggen